วิธีคุยกับลูกค้าแบบ Hofstede’s Cultural Dimension

ชอบลุ้น หรือแน่นอนมั่นคงดีกว่า ก็แล้วแต่เราเป็นคนแบบไหน มาต่อกับวิธี treat ลูกค้าแต่ละแบบ ตามปัจจัยที่ต่างกันเลย

Uncertainty Avoidance

ดูว่าลูกค้าเราเป็นคนกล้าเสี่ยงแค่ไหน กลุ่มที่ UA สูง จะไม่กล้าเลือกสิ่งที่ต่างไปจากความเชื่อตัวเอง ระแวงมากกว่า ชอบความชัดเจน คาดเดาได้ สำหรับกลุ่ม UA ต่ำ จะปรับตัวได้ง่ายกว่า
กล้าคิด กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ตื่นเต้นท้าทาย แล้วเราจะคุยกับลูกค้าสองแบบนี้ ยังไงดี

 • UA สูง
  • ให้ตัวเลือกเขาน้อยๆ ดีกว่า อย่าทำให้เขาสับสน
  • พวก pop-up แย่งความสนใจอะไรอย่างนั้นจะไม่ดี
  • เน้นคำชมเชย ทำให้เขาผ่อนคลาย มีความสุข
  • บอกเป็นตัวเลข อย่าคลุมเครือ

 • UA ต่ำ
  • พูดถึงโอกาส สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม
  • สับสนได้ แต่น่าสนใจ ยิ่งแปลก ยิ่งอยากลอง
  • ให้ข้อมูลเป็น dropdown มีช่องให้เขาได้หาเอง
  • เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะสนใจสินค้าข้างเคียงมากกว่า

Long-term Orientation

กลุ่มที่เป็น Long-term Orientation เชื่อว่า เราต้องสั่งสม skills ต้องใช้เวลา อดทนทำงานหนัก
ถึงจะประสบความสำเร็จ สบาย มองผลในอนาคต แต่กลับกัน กลุ่ม Short-term จะใช้ชีวิตกับปัจจุบันมากกว่า ชอบอะไรที่ได้ผลทันที เร็วกว่า ไม่ชอบรอเวลา แล้วเราจะคุยต่างกันยังไง

 • Long-term
  • ทำเนื้อหาให้ดูย้อนหลังได้ จะดีกว่า
  • เน้นความสัมพันธ์ ค่อยๆ โตไปด้วยกันแนว subscription ก็ได้ผลดีในกลุ่มนี้ 
  • เน้นการให้ประโยชน์ระยะยาว

 • Short-term
  • ให้ค่าสถิติ หรือหลักฐานเติบโตที่วัดผลตอนนี้เลย
  • ให้ประโยชน์ที่ใช้ได้ในทันที
  • เนื้อหาปรับตัวตามเขาได้อย่างรวดเร็ว
  • อัพเดทเทรนด์ต่างๆ

ลองคิดว่า product เราตอบโจทย์คนแบบไหน แล้วสื่อสารให้ตรงกลุ่มกันนะฮะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *