คอร์สเรียน 2 วันที่สามารถสอบได้ถึง 4 Cer.

✅ Facebook Certified Digital Marketing Associate
✅ Facebook Certified Buying Professional
✅ Facebook Certified Planing Professional
✅ Facebook Certified Creative Strategy Professional.

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

👨🏻‍💻นักการตลาดออนไลน์ ที่ต้องการได้รับความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการของ Facebook

👨🏻‍💻ผู้สมัครงาน ที่ต้องการ Certificate รับรองจาก Facebook เพื่อสมัครงานด้านการตลาดออนไลน์

👨🏻‍💻Digital Marketing Agency ที่ต้องการรับใบรับรองจาก Facebook สำหรับพนักงานของตน

👨🏻‍💻เจ้าของกิจการ ที่ต้องการรับใบรับรองจาก Facebook เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

👨🏻‍💻Content Creator ที่ต้องการรับใบรับรองจาก Facebook

ทำไมต้องเรียนกับ Marketing I Can

🔥เนื้อหาถูกต้องตามหลักพื้นฐานที่ Facebook แนะนำ

🔥สอนครบทุกมิติ ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการคำนวณ

🔥สอนแล้วนักเรียนที่เรียนสอบผ่านกว่า 30-40 คน

🔥ประหยัดเวลาในการอ่านหลักสูตร Blueprint ทั้งหมด

🔥ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอบ Facebook Blueprint มากกว่า 10 ครั้ง

🔥มีทั้งทริคและคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนสอบทั้งสอบที่ศูนย์สอบและสอบที่บ้าน

อาจารย์ผู้สอน

(เอก) สุพลชัย กีรติขร 
  • อดีตพนักงานชุดก่อตั้งและพนักงานคนที่ 2 ของ Facebook Thailand
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 11 ปี
  • ได้ Facebook Certified ถึง 6+1 ใบ
  • สอนมาแล้วมากกว่า 100 คลาสให้กับกว่า 30 องค์กร

นักเรียนที่สอบผ่าน