top of page

วิธีคุยกับลูกค้าแบบ Hofstede’s Cultural Dimension

อัปเดตเมื่อ 22 เม.ย. 2566


ชอบลุ้น หรือแน่นอนมั่นคงดีกว่า ก็แล้วแต่เราเป็นคนแบบไหน มาต่อกับวิธี treat ลูกค้าแต่ละแบบ ตามปัจจัยที่ต่างกันเลย


Uncertainty Avoidance

ดูว่าลูกค้าเราเป็นคนกล้าเสี่ยงแค่ไหน กลุ่มที่ UA สูง จะไม่กล้าเลือกสิ่งที่ต่างไปจากความเชื่อตัวเอง ระแวงมากกว่า ชอบความชัดเจน คาดเดาได้ สำหรับกลุ่ม UA ต่ำ จะปรับตัวได้ง่ายกว่า กล้าคิด กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ตื่นเต้นท้าทาย แล้วเราจะคุยกับลูกค้าสองแบบนี้ ยังไงดี

 • UA สูง

 1. ให้ตัวเลือกเขาน้อยๆ ดีกว่า อย่าทำให้เขาสับสน

 2. พวก pop-up แย่งความสนใจอะไรอย่างนั้นจะไม่ดี

 3. เน้นคำชมเชย ทำให้เขาผ่อนคลาย มีความสุข

 4. บอกเป็นตัวเลข อย่าคลุมเครือ

 • UA ต่ำ

 1. พูดถึงโอกาส สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม

 2. สับสนได้ แต่น่าสนใจ ยิ่งแปลก ยิ่งอยากลอง

 3. ให้ข้อมูลเป็น dropdown มีช่องให้เขาได้หาเอง

 4. เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะสนใจสินค้าข้างเคียงมากกว่า

Long-term Orientation

กลุ่มที่เป็น Long-term Orientation เชื่อว่า เราต้องสั่งสม skills ต้องใช้เวลา อดทนทำงานหนัก ถึงจะประสบความสำเร็จ สบาย มองผลในอนาคต แต่กลับกัน กลุ่ม Short-term จะใช้ชีวิตกับปัจจุบันมากกว่า ชอบอะไรที่ได้ผลทันที เร็วกว่า ไม่ชอบรอเวลา แล้วเราจะคุยต่างกันยังไง

 • Long-term

 1. ทำเนื้อหาให้ดูย้อนหลังได้ จะดีกว่า

 2. เน้นความสัมพันธ์ ค่อยๆ โตไปด้วยกันแนว subscription ก็ได้ผลดีในกลุ่มนี้ 

 3. เน้นการให้ประโยชน์ระยะยาว

 • Short-term

 1. ให้ค่าสถิติ หรือหลักฐานเติบโตที่วัดผลตอนนี้เลย

 2. ให้ประโยชน์ที่ใช้ได้ในทันที

 3. เนื้อหาปรับตัวตามเขาได้อย่างรวดเร็ว

 4. อัพเดทเทรนด์ต่างๆ

ลองคิดว่า product เราตอบโจทย์คนแบบไหน แล้วสื่อสารให้ตรงกลุ่มกันนะฮะ

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page