ทีมผู้สอน

อาจารย์เอก
ex-facebook

อาจารย์เอก สุพลชัย กีรติขจร

Ex-Facebook Thailand ตำแหน่ง Client Solution Manager
สอบผ่าน Facebook Blueprint Certification มากถึง 7 ใบ

มีประสบการณ์การตลาดมากกว่า 12 ปี และทำงานด้าน Digital Marketing มากกว่า 10 ปี passion ในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง ให้คำปรึกษา Social Enterprise โดยเฉพาะด้านการศึกษา 

พร้อมประสบการณ์การสอนในด้านการตลาดและการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากว่า 9 ปี สอนมาแล้วกว่า 100+ คลาส

อาจารย์โน๊ต
EX-FACEBOOk

อาจารย์โน๊ต อินทพัฒน์ ปวเรศวงศ์

Ex-Partner Manager ของ Facebook APAC Headquarter
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Customer Acquisition ใน Financial Service

มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing ในเอเจนซี่ชั้นนำ และธุรกิจหลากหลายมาอย่างโชกโชน ช่วงนี้สนใจในเรื่อง Lead Generation เป็นพิเศษ เป็น trainer ประสบการณ์สูงในหลาย Academy

อาจารย์ขงเบ้ง
GOOGLE EXPERT

อาจารย์ขงเบ้ง ชยันต์ยุทธ กิตติพีรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing
ด้าน Google Ads / Facebook Ads / YouTube

มีประสบการณ์ดูแลลูกค้ามามากกว่า 100+ รายในหลายๆ Industry
บริหารจัดการงบประมาณให้ลูกค้าเดือนละกว่า 10 ล้านบาท ได้รับการรับรองจาก Google ในโครงการ Digital Guru Black Belt ชนะเลิศอันดับ 1

อาจารย์แทน
เจ้าของเพจ NERD OPTIMIZE

อาจารย์แทน ภณ เขตต์เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing มีประสบการณ์ทำ AD Optimization,
Web Analyst, Data Analyst กว่า 5 ปี 

ทำ Data pipeline และ Dashboard ให้กับเอเจนซี่ และบริษัทต่างๆ มากกว่า 10 เจ้า
เจ้าของเพจและเว็บสอนเรื่อง Facebook Marketing และ Messenger Marketing
ได้รับ Adwords Video Certification และ Google Analytics Certification

อาจารย์โอ๊ต
DATA ANALYST

อาจารย์โอ๊ต ธนมณฑน์ รุ่งศิลป์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Intelligence
และการใช้งาน Big Data มากว่า 5 ปี ในสายงานธนาคาร

จบการศึกษาสาขาวิชาสถิติคณิตศาสตร์ ปัจจุบันทำงานด้าน data analytics เพื่อสนับสนุนงาน media agency โดยการดูแลข้อมูล crm เพื่อทำ target segment และการวิเคราะห์แคมเปญ มากว่า 1 ปี