องค์กรที่เคยร่วมงานกับเรา

เลือกเส้นทางการเรียนที่เหมาะกันคุณ

ผู้สอน

อาจารย์เอก
ex-facebook

อาจารย์เอก สุพลชัย กีรติขจร

Ex-Facebook Thailand ตำแหน่ง Client Solution Manager
สอบผ่าน Facebook Blueprint Certification มากถึง 7 ใบ

มีประสบการณ์การตลาดมากกว่า 12 ปี ทำงานด้าน Digital Marketing มากกว่า 10 ปี
passion ในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง
ให้คำปรึกษา Social Enterprise โดยเฉพาะด้านการศึกษา

อาจารย์โน๊ต
ex-facebook

อินทพัฒน์ ปวเรศวงศ์

Ex-Partner Manager ของ
Facebook APAC Headquarter
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Customer Acquisition ใน Financial Service

อาจารย์ขงเบ้ง
Google expert

ชยันต์ยุทธ กิตติพีรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing
ด้าน Google Ads / Facebook Ads / YouTube

อาจารย์แทน
เจ้าของเพจ nerd optimize

ภณ เขตต์เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing
มีประสบการณ์ทำ AD Optimization,
Web Analyst, Data Analyst กว่า 5 ปี 

อาจารย์โอ๊ต
DATA ANALYST

ธนมณฑน์ รุ่งศิลป์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Intelligence
และการใช้งาน Big Data มากว่า 5 ปี ในสายงานธนาคาร

นักเรียนที่เคยเรียนกับเรา

review 1

อ่านบทความการตลาดออนไลน์

อยากเรียนแล้ว แต่มีคำถาม

ติดต่อเรา @marketingican